بسم الله الرحمن ارحیم

کاش من هم میتوانستم با کاروان دعوت گرفته از حسین بن علی (ع) باشم .

کاش میتونستم امسال گناه نکنم تا شاید به من هم دعوت نامه بدهند .

کاش بتونم حداقل 1 گناه را در هر ماه از خودم دور نگه دارم تا سربازی از سربازای آقامون بشم .

کاش میتونستم جزو یاران امام حسین (ع) می بودم جون خودم را برایشان فدا کنم .

کاش میتونستم حداقل اگه تو واقعه کربلا که حضور نداشتم الآن جزو یاران آقامون باشم .

میدونم مهدی جان من لیاقتشو ندارم میدونم بارگناهم زیاده میدونم خیلی تو رنجوندم ولی

ازاین به بعد سعی میکنم گناه نکنم جلوی نفسمو بگیرم جلوی شهوتمو بگیرم و نزارم به قلبم

آسیبی برسه آقا ازت خواهش میکنم قول مردونه میدم دیگه گناه نکنم قول قول .

این قولم با بقیه قولام فرق میکنه دارم به شما قول میدم میدونم اگه بزنم زیرش خیلی خیلی

نامردم پس سعی میکنم به قولم عمل کنم خودت کمکم کن !

یاعلی

ماییم و نوای بینوایی

               بسم اله اگر حریف مایی شیطان