محتوای این مطالب مطالبیست که در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد !!!

نخستین قانون موفقیت تمرکز است. یعنی همه ی نیرو های

خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ،مستقیما به سراغ همان

نقطه بروید و به چپ و راست منحرف نشوید.

(ویلیام ماتیوس)

 

*برای موفقیت یک ویژگی هست که فرد باید آن را داشته باشد و

آن مشخص بودن هدف است. به بیان دیگر ، فرد باید بداند که چه

می خواهد و شدیدا خواستار به دست اوردن ان می باشد .

(ناپلئون هیل)

*برنامه ریزی ، اوردن اینده به زمان حال است تا بتوانید همین

الان کاری برای ان انجام دهید .

(الن لاکین)

 

*ما همیشه وقت کافی داریم به شرط انکه هم بخواهیم و هم

درست از آن استفاده کنیم .

(گوته)

*میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این دارد که تا چه

حد میتواند همه ی نیروهای خود را در یک کانال واحد بریزد.

(ماردن)

 

*همه ی نیرو های جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد

برای حل مشکلات به  طور حیرت انگیزی چند برابر می شود.

(وینسنت پیل)

 

*تمرکز در معنای اصلی و درست کلمه توانایی دقت و توجه ذهن

روی یک موضوع واحد است .

(کمار)