بـــسم الّله الرحمن الرحیم

سوال 1: جایگاه مالیات از نظر شرعی

سوال: آیا پرداخت مالیات یا انفاقات مستحبی به فقرا کفایت از خمس می کند؟ اگر کفایت نمی کند پرداخت مالیات چه جایگاهی در فقه دارد؟

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (دام ظله العالی)  :

کفایت نمی کند، ولی مالیات و صدقات و کفارات جزء مونه است و از درآمد سال کسر می شود .

حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره)  :

 کفایت نمی کند .

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(دام ظله )  :

کفایت از خمس نمی کند ولی پرداخت آن حکم صرف در مونه دارد که اگر در بین سال پرداخت شود خمس ندارد  .

حضرت آیت الله العظمی سیستانی(حفظه الله) :

کفایت نمی کند و مشروعیت مالیات تابع نظر حاکم شرع است .

حضرت آیت الله العظمی تبریزی(ره) :

مالیات یا انفاقات مستحب از خمس کفایت نمی کند، مالیات برای اداره مملکت داده می شود و به خمس ربطی ندارد .

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله)  :

مالیات جزء هزینه های زندگی است زیرا صرف امنیت و اصلاح جاده ها و کارهای دیگری می شود که کسب و کار انسان بدون آن امکان ندارد .

 

شما میتوانید با مطرح کردن سوالتان از جوابهای این بزرگواران بهره مند شوید :

حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (دام ظله العالی) 

حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره)

 حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(دام ظله ) 

 حضرت آیت الله العظمی سیستانی(حفظه الله)

حضرت آیت الله العظمی تبریزی(ره)

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(حفظه الله)  


   منبع: تبیان