روزی روزگاری دو تا دوست عاشق ، با هم تصمیم

گرفتند که برسند به خدا، یکی رفت مکّه یکی رفت فکه

حاجی وقتی از مکه برگشت روی دیوار عکس

دوستشو دید ، بالای عکس نوشته بود

"شهید نظر می کند به وجه الله"