شهیــد ابراهیم هادی

ابراهیم هادی اسوه ی شجاعت ، رشادت مروت ، دیانت و صاحب مدال شهادت است

 دلم گرفت و آمدم بعد از مدتها برایت بنویسم ای ابراهیم .....

 همه از من سراغ صاحب خانه ام را می گیرند .می پرسند این ابراهیم شما

 كجاست ؟ می گویم : نمی دانم می پرسند نشانی از او داری؟

 می گویم :نه ، اما می گویم كه اینها  نشانی نمی خواهند فقط منتظرند كه

صدایشان كنید، همین و بس . راست گفتم ؟؟؟ می پرسند از او چه

می دانی كه مهمان خانه اش شدی؟ و من می گویم نامت را در جایی دیدم و از تو

خواندم ،از تو خواندن همانا و دنبالت گشتن همانا . می پرسند چرا همیشه از خدا

خواست كه گمنام بماند ؟ شاید این باشد پاسخت كه گمنامی صفت یاران خداست.

صدایت می زنم ، می دانم مهمان نوازی اما كمی با من حرف بزن !!! كمی صدای

این بنده ی خطاكار را بشنو ، واسطه ای شو بین من و بین پروردگار. در سرای

بی نور دلم ،تو نوری از عشق به خدا را در وجودم دوباره روشن كردی .یادت هست

چه چیزهایی به تو گفتم ... یادت هست خواسته های مرا ؟ اذان تو در میدان نبرد

لرزاند دلهایی را نه دل خودی بلكه دل بیگانه را ، درست است ؟ پس منتظریم یك

اذان هم در گوش ما بگو شاید دلمان بلزرد و دیگر منتظر لرزشهای بعدی نباشد

كاش می شد ...

به ادامه مطلب مراجعه کنید

كاش می شد ...

از تو كه می خوانم گاه دلم می گیرد و اشك بر رخ می نشانم .... با این دل ویران

شده نجوا می كنم كه ای دل تا كی خودت را به دست احساست می سپری ؟

تا كی نفس، باید تو را كشان كشان ببرد ؟تا كجا می خواهی پیش روی؟

فقط ادعایت می شود ؟؟؟چه زیباست داستان زندگیت كه به یادگار نهادی .

اگر زیبا باشی زیبا خواهی ماند .تو خوب زیستی و حال زیبایی ات برای همگان

جلوه می كند .دریایی كه در آن گام نهادی پر بود از صیادان، اما تو فقط خورشید

را می دیدی و پیش می رفتی ، اگر در دام اسیرهم می شدی خود را رها

می كردی كه باز پیش بروی .چه دستانی را كه نگرفتی و سوی روشنایی نبردی .

چه وجودهایی را كه از تور صیادان رها نكردی و به دل دریا نسپردی .چه زیبا

رفتی به سویش ای اسوه ی شجاعت و ایثار . گاه كه دلم می گیرد .با خود

می گویم آیا نگاهی هم به ما می كنی یا نه ؟؟؟ شاید عجیب بود برای خیلی ها

و جای سوال كه چرا از میان همه خوبان درگاه مقرب خدا من خانه تو را برگزیدم؟

چرا مهمان خانه تو شدم ؟چرا برایت می نویسم و از خود می گویم ؟ برای خودم

هم عجیب بود اما می دانی چرا ؟.......