زنــگ انـشـــاء

موضوع:  دفاع خیـــلی مقدس

ابتدا با یک سوال شروع میکنم. چرامیگویند هشت سال دفاع مقدس آیا باجمله هشت سال جنگ تفاوتی دارد؟

بلی.علت ان چیست؟این جنگ را تمامی ابرقدر های دنیا توسط نیرو بعث عراق با فرماندهی کثیفی به نام

صدام به وطن عزیزمان ایران تحمیل کردند این جنگ(دفاع)خیلی مقدس است زیرا شهدای بسیاری دراین

8سال پرواز کرده اند وخانه ها بسیاری تخریب شده وکودکان بسیار یتیم شده شده ان وبسیار بسیار بسیار

دیگر... وهیچ کدام از این شهدا از روی کشور گشایی وشکم سیری یا اجبار به جبه نرفته اند!واین توضیحی

 مختصر در این باره.

حال وقت ان است که با تکه های اسمانی که برروی زمین واقع است اشنا شویم خاک این مناطق ازخون قرمز

از مین خارخار از زمین جدا و از اسمان فراتر است پاتوق انبیاءوفرشتگان انجاست وهزاران هزار توصیف

دیگر...

باوضو وارد شوید شهیدان خوابند!!!!!

فکه

سرزمینی که دلاور مرد بزرگ شهید مصطفی چمران برترین فرمانده جنگ های نامنظم درباره آن میگوید:مکه برای شما و فکه برای من!

فکه سرزمینی که ارتشی های جان بر کفمان آنجارا خوب میشناسند.

جایی که بیش از 23000هزار مین خنثی نشده را از زمان جنگ به یادگار نگاه داشته.

جایی که خاکش دل اقا سید مرتضی نکندسید مرتضی با معجزه پرواز کرد  شیر مرد بزرگ سید مرتض اوینی را می گوییم راوی نامی دفاع مقدس(ایشان

 در جایی که 5 نفر دیگر پا گذاشته بودند پا نهاد با انفجار مین پرواز کرد).

جالب است بدانید خاک فکه نرم است ولی هنوز نتوانسته جای سید مرتضی را پاک کند! ایا نمیخواهد یا نمی تواند؟

با وضو وارد شوید شهیدان خوابند!!!!

طلاییه

جایی که خاکش مثل نامش از طلاست یانه فراتر از طلاست!

ایا تا به حال چیزی درباره اتش سنگین شنیده اید؟ به اتش بیش از 2ساعت توپخانه وموشک و... اتش سنگین میگویند.

ولی طلاییه در مقاومت در مقابل اتش سنگین رکورد دارد................

  برای خواندن بقیه انشاء ادامه مطلب را کلیک کنید

طلاییه

جایی که خاکش مثل نامش از طلاست یانه فراتر از طلاست!

ایا تا به حال چیزی درباره اتش سنگین شنیده اید؟ به اتش بیش از 2ساعت توپخانه وموشک و... اتش سنگین میگویند.

ولی طلاییه در مقاومت در مقابل اتش سنگین رکورد دارد!

طلاییه هفت روز که معادل صدوشصت هشت یا هشتادو دوبرابر حد معمول اتش سنگین را تحمل کرده!

در آنجا بسیار دیده میشود پیکر گرم وتازه شهیدان که بعد گذشت 34سال هنوز سال سالم اند ایا این هاهمه اتفاق است؟

در زمان جنگ به غیر از اتش سنگین مورد دیگری هم بود که همه را ازار داد آنهم رها کردن اب در طلاییه بود که باعث شد طلاییه تا مدتی زیر اب پنهان شود!

در جنگ ها هیچ گاه فرماندهین به مبارزه با دشمن نمی پردازن زیرا اگر انها صدمه ببینند تمام گروه فلج میشود!!

ولی در طلاییه همه ازجمله فرماندهان به مبارزه پرداختند وبه همین دلیل فرماندهان زیادی زمین راترک کردنند به اسمان ها کوچ کردند .

لطف با وضو وارد شوید شهیدان خوابند

شرهانی

جایی که هم خودش وهم تمام شهیدانش گمنام هستند.

جایی که بیش از هزار نفر از فرزندان روح الله را در خود جای داده است.

جایی که خیلی بوی شهدا رامیدهد.

در انجا اتاقکی کوچک وجود دارد که معراج یا نقطه اوج شهیدان نام دارد.

تمام شهیدان را قبل از اعزام به شهر خود ابتدا به انجا میبرند فضای انجا اشباه شده از بوی عطر فرشتگان  انبیاءوشهداست.

اتاقکی که اشک از چشم جاری میکند اتاقکی که رمز ورود اش الله هم الجل ولیکل فرج است اتاقکی خیلی دور از زمین و فراتر از اسمان اتاقکی در اغوش خدا.

هیچ کدام از این مناطق قابل وصف نیستند!!!

با وضو وارد شوید شهیدان خوابند.

حال وقت اونه که با چند تا از شیر مرد ها اشنا شویم

شهید برونسی

شیر مردی نامش که مو بر تن بعثی ها سیخ می کرد

کسی که هرگاه اراده میکرد با حضرت زهرا(س)ارتباط پیدا میکرد!

شبی شهید برونسی با حدود25 تن دیگر هنگام شناسایی منطقه به چندین تیپ زرهی بر خوردند ودر گیر شدند اری شهادت از یک قدم هم به انها

 نزدیک تر است مرگشان حتمی است در حالی که انها در مقابل سیل عزیم نیرو وتجهیزات دشمن چیزی به جز چند ار پی جی و چند قبضه اسلحه ومقدار بسیار کمی مهمات چیزی برای جنگیدن ندارند.

البته انها سلاحی قدرتمند به نام ایمان داشتند!

در همین حین که همه اشهد می خوانند شهید برونسی گرای مکانی تاریک رامیدهدو به سوال های ارپی جی زن جواب نمی دهد اورا وادار به شلیک می

 کند نا گهان با شلیک اولین گلوله همه جا روشن میشود اری انجا زاقه مهمات عراقی ها بود وبه همین ترتیبت با گرا های بعدی تمام مهمات دشمن تمام

 شد و دشمن هم پا به فرار گذاشت وباری دیگر قدرت دلیر مردان ایرانی نمایان شدوصد ها معجزه دیگر. او اهل یکی از محلات فقیر مشهد بود.

تحصیلا تش سیکل بود ولی مهندسان دکتر ها به گرد پایش هم نمیرسیدند. شغلش بنایی بود.

پیکر او چندی پیش در جزایر مجنون ظهور کرد.

با وضو وارد شوید شهیدان خوابند!!!

شهید محمود کاوه

دلیر مردی که نامش دشمن را فراری میداد.این جوان تنها 19 سال داشت یعنی هم سن وسال همین جوانانی که امروز در خیابان میبینیم.

اوکسی بود که لقب شیر کردستان را دربین دشمنان خود کسب کرده بود.

او تنها کسی بود که توانست یک تیپ را بدون اینکه حتی از دماغ کسی خون بیاید از خطر ناک ترین مناطق کردستان گزراند .

او خود به تنهایی به مناطق کمین میرفت ونقشه دشمن را نابود میکر وگاهی حتی اثیر هم میگرفت.

او بارها وبارها به شدت زخمی شد ولی باز هم به جبهه باز میگشت.

سرانجام او بعد از یک عملیات  از شدت جراحت مظلومانه هنگامی که از یاران خود خواست تا جلو تر بروند  شهید کاوه خود به تنهایی می ایید مظلومانه پر کشید وبه اسمان ها رفت.

با وضو وارد شوید شهیدان خوابند

اخه دیشب نیروی بعث و بی ناموس عراق خواب رو از بچه ها گرفته بودهر جا که پا میزاری چند تا از بچه ها خوابند بیدارشون نکنید اخه خیلی خسته

 ان دیشب تا صبح بیدار بودند دیشب اینجا اتیش بازی بود اسمون مثل روز روشن بود نور بچه ها چشم بعثی هارو کورکرد وهمه رو فراری داد نور

 بچه ها غیرت مسملمون وایرانی رو نشون داد نور بچه ها به همه ی ظلم وستم ها پایان داد نور بچه ها به مردم ایران عمون داد نور بچه ها همه چیز

 رو نشون داد.

حالا فهمیدین چرا می گن دفاع مقدس؟

نویسنده:شهــــدا شرمنده ایم

هرگونه کپی برداری واستفاده ممنوع میباشدMN