آقـا نیا...
 ما اینجا برای شما تره هم خورد نمی کنیم .
 کجا میخواهی بیایی ؟ گفته باشم ها ما اینجا برای شما وقت نداریم ....
 اگر میخواهی بیایی بیا ولی هر دقیقه نگو فلان کار را بکن و فلان کار را نکن
آقا ما میخواهیم هر کاری خودمان خواستیم انجام دهیم ....
 نه هر کار که شما گفتی
 شما فقط در همان آسمان ها بمان که هر وقت گرفتار شدیم
 صلوات نذر چشم و آبرویت کنیم
 و تو برایمان مشکلات مان را حل کن!
 بگذار اینطور بگویم اینجا ما حاضر نیستیم از کوچکترین هوسمان بگذریم
 حتی اگر شما هر شب خون بباری
 بیخودی توقع ات را از ما بالانبر !
ما اینجا کار های مهم تر از تو داریم آقا جان ....کتاب های رمان...فیلم های طنز ...پارک ...سینما ...
آقا نیا و همه برنامه ریزی هایمان را به هم نریز .....
 آقا همان جا بمان ما هم قول می دهیم هر سال برای توهمایش انتظار بگیریم ،
 بعد از هر نماز و هنگام هر نیاز برای تعجیل در فرجت دعا می کنیم ،
 و یه وبلاگ طراحی می کنیم که توش از ظهور تو مقاله و عکس وفیلم کپی می کنیم
 اصلا قول می دیم هر شب جمعه
 پیامکی برای دوستان بفرستیم که :شاید این جمعه بیاید شاید ،
 آقا ما برای همه ی اگر های زندگی مان جان می کـَنیم
 جز اگری که حکایت از آمدن تو دارد
 خلاصه گفته باشم آقا ما خیلی کار داریم ......
 خدا نکرده نیـــایی
 که چشـــم غافل ما به هر چه غیر شما آشناست ! مهـــدی جان


و ادامه دارد... !