مورد داشتیم یارو تو “پینت بال” گلوله هاش تموم شده ، بقیه رو با قنداق اسلحه زده !!!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بعضیا کاملا مشخصه که ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩن ﺍﻣﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍ ﺗﻮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻋﻮضشون ﻛﺮﺩﻥ !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


طبق آخرین خبر ها مردم آمریکا ریختن تو صرافی ها دارن ریال می خرن :D 


 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


به بعضا هم باید گفت :

وقت کردی آرومتر برو تا شعورت هم بهت برسه !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دوتا دوست رو یه خر نشسته بودند اسم یکی نعمت بود اون یکی هم کافی

نعمت : اگه یه خر دیگه داشتیم کافی بود !

کافی : همین یکی هم نعمته !!!بقیه در ادامه مطلب...


سرسفره اگه کسى نگاه چپ به ته دیگ توبشقابم بندازه اووونقد غیرتى میشم که تا حالا رو مخاطب خاصم نشدم!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


توی فیسبوک ۱۵۰۰نفر دنبالم میکنن ، تو واقعیت همه فرار میکنن !

یه همچین آدم به نظر خون آشامی هستم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ بهترین و زیباترین ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﻮ ﺑﮑﺸﻢ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮔﻨﺎﻫﻪ خب !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


کدوم گوری هستی چیست ؟

پرسش محبت آمیز پدر و مادر هنگامی که تا دیر وقت بیرون هستی !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


یکی به این پشه نفهم بگه که با دهنِ پر حرف نمی زنن ، داره خونمو میخوره وز وز هم می کنه !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


هرکس به طریقی دل ما میشکند

خدارو شکر تنوع زیاده حوصلمون سر نمیره !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


نون زیر کباب باید به عنوان یه غذا اعلام استقلال کنه !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺳﺘﺎﺭﻩ مخاطبای خاصشو ﻣﻴﺸﻤﺮﺩﻩ !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


به بعضا هم باید گفت :

وقت کردی آرومتر برو تا شعورت هم بهت برسه !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دوتا دوست رو یه خر نشسته بودند اسم یکی نعمت بود اون یکی هم کافی

نعمت : اگه یه خر دیگه داشتیم کافی بود !

کافی : همین یکی هم نعمته !!!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


قابل توجه بعضیا :

“علی چپ” و خانواده اش از کوچه قبلی به دو کوچه بالاتر سمت راست اسباب کشی کردند !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


اونجا که قمیشی میگه :

هرگز نخواستم که تورو با کسی قسمت بکنم آدم فکر میکنه با ساندویچشه !!!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


آیا میدانستید میتوانید بر روی میز نهارخوری شام هم بخورید ؟


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


سوسک بهانه بود دلش بغل میخواست ، مام که تو این باغا نیستیم خودمون زودتر از اون فرار کردیم !

مردم اعصاب ندارنااا


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


دیروز تولد بابام بود و منم پول نداشتم واسش چیزی بگیرم ، واسه همین رفتم کولرو خاموش کردم ؛ وقتی اومد خونه و دید کولر خاموشه اشک تو چشماش جمع شده بود و توی همون حالت گفت کار کی بوده ؟ منم گفتم قابلی نداشت بابا ، تولدت مبارک فک کنم خیییلی خوشش اومد !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


کلاسه شمام تو مدرسه بدترین و بی نظم ترین کلاس بود یا فقط ما اینجوری بودیم ؟


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻖ مخاطب خاصمم ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﭼﭗ ﺑﻬﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﭘﺪﺭﺷﻮ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻡ !

ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ مخاطب خاص ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ، ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﮐﻪ مخاطب خاص ﻣﻨﻪ ،حقیقتش ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻣﻢ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ مخاطب خاصم ﮐﯿﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﻼ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


منطق ﻣﻦ ۳ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ :

ﻳﺎ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ

ﻳﺎ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ

ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻣﻴﺰﻧﻤﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻪ !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


به پایان آمد این دفتر

الان دارم میرم یه ۲۰۰برگ بگیرم تو اون ادامه بدم کارامو !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


من تو زندگیم دروغ نگفتم جز این جمله ای که الان گفتم !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


خدا وکیلی شما فرق بین کروکودیل و تمساح رو میدونین ؟

من که نمیدونم !!!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :

ﺗﻮﺭﻭ جونﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ ۲ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺮﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻩ !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


سنگین تر از آنم که با گریه سبک شوم ،

باید حتما برم دسشویى !


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


بچه بودم وقتی به کسی فوش میدادم و طرف آینه نشون میداد آنچنان شیرجه ای میرفتم که نکنه یه موقع فوش برگشتی بهم بخوره ، البته اون موقع بچه بودماااااااا الان یه جا خالی ساده میدم !!!


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


رفتم پرینتر قیمت کنم یه بچه ی ۱۴ساله با باباش اومده بود به یارو می گفت :

Autodesk Maya که بهم دادین مشکل داره ، ورژن جدیدش رو ندارین ؟ محیط Google Android Studio رو دوست ندارم خیلی بچگانه س و ساده ، چیز دیگه ای ندارین ؟

اومدم خونه توی گوگل جستجو کردم تا فهمیدم اینا چی هستن !!!

خدا میدونه من تا سن ۱۴سالگی بزرگترین دغدغه ی تکنولوژیکیم این بود که چجوری می تونم هم زمان رنگ قرمز و آبی این خودکار چند رنگه هارو بدم پایین