نکات زندگی برتر برای تو

. هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو میدانم چه حالی اری. چون واقعا نمی دانی.

4. یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس است.

5.هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.

6. از صمیم قلب عشق بورز .ممکن است کمی لطمه ببینی اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

7.  در مورد موضوعی که درست متوجه نشدی درست قضاوت نکن.

8.  وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی لبخند بزن و بگو:برای چه می خواهید بدانید؟

9. هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

10. هیچوقت پایان فیلم ها و کتاب های خوب را برای دیگران تعریف نکن.

11. وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه دهی،دست و صورتت رابشوی، یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. ان وقت خواهی دید که نیروی دوباره به دست آورده ای.

 12. هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.   


بقیه در ادامه مطلب...

مهم نیست چه سنی داری.هنگام سلام کردن مادرت را در آغوش بگیر

2. اگر کسی تو را پشت خط تلفن گذاشت تابه تلفن دیگری پاسخ دهد تلفن را قطع کن.

3. هیچوقت به کسی که غم سنگینی دارد نگو میدانم چه حالی اری. چون واقعا نمی دانی.

4. یادت باشد گاهی اوقات بدست نیاوردن آنچه می خواهی نوعی شانس است.

5.هیچوقت به یک مرد نگو موهایش در حال ریختن است. خودش این را می داند.

6. از صمیم قلب عشق بورز .ممکن است کمی لطمه ببینی اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

7.  در مورد موضوعی که درست متوجه نشدی درست قضاوت نکن.

8.  وقتی از تو سوالی را پرسیدند که نمی خواستی جوابش را بدهی لبخند بزن و بگو:برای چه می خواهید بدانید؟

9. هرگز موفقیت را پیش از موقع عیان نکن.

10. هیچوقت پایان فیلم ها و کتاب های خوب را برای دیگران تعریف نکن.

11. وقتی احساس خستگی می کنی اما ناچاری که به کارت ادامه دهی،دست و صورتت رابشوی، یک جفت جوراب و یک پیراهن تمیز بپوش. ان وقت خواهی دید که نیروی دوباره به دست آورده ای.

12. هرگز پیش از سخنرانی غذای سنگین نخور.

13. راحتی  و خوش بختی را باهم اشتباه نکن.

14.  هیچ وقت از بازار کهنه فروشها وسیله برقی نخر.

15. شغلی را انتخاب کن که روحت را به اندازه حساب بانکی ات غنی سازد.

16. سعی کن از ان افرادی نباشی که می گویند :آماده ، هدف ، آتش.

17. هر وقت فرصت کردی دست فرزندانت را در دست بگیر . به زودی زمانی می رسد که اجازه این کار را نخواهی یافت.

18.چتری با رنگ روشن بخر.پیداکردنش در میان چترهای مشکی آسان است و به روزهای غمگین بارانی،شادی و نشاط می بخشد.

19. هیچ وقت در محل کار ، درمورد مشکلات خانوادگی ات صحبت نکن.

20. وقتی درراه مسافرت،هنگام ناهار به شهری می رسی،رستورانی راکه در میدان شهراست انتخاب کن.

21. در حمام آواز بخوان.

22.در روز تولدت درختی بکار.

23. طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی ،مهربانی ،و بزرگواری دیدند،به یاد تو بیفتند.

24. بچه ها را بعد از تنبیه در آغوش بگیر.

25. فقط آن کتاب هایی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی.

26. ساعتت را 5 دقیقه جلوتر تنظیم کن.

27. هنگام بازی با بچه ها بگذار آنها برنده شوند.

28.  هرگز هنگام گرسنگی به خرید مواد غذایی نرو . زیرا اضافه بر احتیاج خرید خواهی کرد.

29.فروتن باش.پیش از آنکه تو به دنیا بیایی ،خیلی از کارها انجام شده بود.

30.ازکسی که چیزی برای از دست دادن ندارد بترس.

31. فراموش نکن که خوش بختی به سراغ کسانی می رود که برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

32. زندگی شما می تواند به زیبایی رویایتان باشد.

33. فقط باید باور داشته باشی  که می توانی کار های ساده ای انجام دهی.

34. مثل یک پادشاه صبحانه بخورید.مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.

35. آب فراوان بنوشید.

36.بیشتر از سبزیجات استفاده کنید تا غذاهای فراوری شده.

37.                     بااین 3 تا Eزندگی کنید: Energy:انرژی    Enthusiasm:شورو اشتیاق    Empathy:دلسوزی و همدلی

38.وقتی بیداری بیشتر خیالپردازی کن.

39. از ورزش کمک بگیرید.

40.   بیشتر بازی کنید.

41.  بیشتر از سال گذشته کتاب بخوانید.

42. روزانه 10 دقیقه سکوت کنید و به تفکر بپردازید.

43. 7ساعت بخوابید.

44.  هرروز 10 تا 30 دقیقه پیاده روی کنید و در حین پیاده روی لبخند بزنید.

45. زندگی خود را با هیچ کس مقایسه نکنید.شما نمی دانید که بین آنها چه می گذرد.

46. افکار منفی نداشته باش.در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کن.

47. بیش از حد توان خود کاری انجام نده.

48. خیلی خود را جدی نگیر.

49. انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکن.

50. حسادت یعنی اتلاف وقت . شماهرچه راکه باید داشته باشید،دارید.

51. گذشته را فراموش کن.اشتباهات گذشته ی شریک زندگی خود را به یادش نیاور.این کار ارامش زمان حال شما را ازبین می برد.

52. زندگی کوتاه تر از این است که از دیگران متنفر باشی .نسبت به دیگران تنفر نداشته باش.

53. باگذشته خود رفیق باش تا زمان حال خود را خراب نکنی.

54. یشتر بخندید و لبخند بزنید.

55. گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزنید.

56. هرروز یک چیز خوب به دیگران ببخش.

57. هیچ کس مسوول خوشحال کردن شما نیست . مگر خود شما.

58. بدانید که زندگی به مدرسه ای می ماند که باید در ان چیزهایی بیاموزید . مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستندو به مانند کلاس جبر می باشند.

59. مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید .زمانی هم مخالفت وجود دارد.

60. خطای هرکسی را به خاطر هر چیزی ببخش.

61. زمانی را باافراد زیر 6 سال و بالای 70 سال بگذرانید.

62. سعی کنید حداقل هرروز به 3 نفر لبخند بنید.

63. اینکه دیگران راجع به شما چه فکری می کنند ، به شما مربوط نیست.

64. زمان بیماری، شغل  شما به کمک شما نمی آید.بلکه دوستان شما به شما مدد می رسانند. پس با آنها درارتباط باشید.

65. کارهای مثبت انجام دهید.

66. از هر چیز غیر مفید ، زشت یا ناخوشی ، دوری بجویید.

67.عشق درمانگر هر چیزی است.

68.هر موقعیتی ، چه خوب چه بد گذراست.

69. مهم نیست که چه احساسی دارید.باید به پا خیزید ، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنید.

70.مهم نیست که چه مدرکی دارید. مهم این است که چه درکی دارید.

71. مطمءن باشیدکه بهترین هم می آید.

72. همین که صبح از خواب بیدار می شوید ،باید از پروردگارتان شاکر باشید.

73. بخش عمده درون شما شاد است.بنابراین خوشحال باشید.

74. کمک کنید تا پیام های مثبت همیشه در جهان جاری باشد و بازتاب آنها را در زندگیتان ببینید.بنابراین این جملات را به دوستانتان هدیه دهید.